Powered By Blogger

среда, 26. септембар 2007.

Европски Дан језика - 26.9.2015. - У раду је коришћена Press-clipping техника. Press-clipping на енглеском језику има значење: press-новинарство, док clipping означава исечак. Oвa техника је корисна у методичком радубог свог активног односа према информацијама, које су ученици самостално прикупљали, класификовали, анализирали у циљу даљег коришћења. Акценат самог часа био је скупљању исечака из штампе, који се односе на једну тему или област. На овом часу тема је била: „English in my country“.Циљ часа био је да се ученици упуте да самостално пронађу разне исечке из магазина, часописа, новина, и сл.,као и да у тим разноврсним изворима информација пронађу речи које се користе у нашем матерњем језику.Један од следећих циљева био је да ученици активно учествују у изради како у целовитој,тако и у парцијалној форми.Јасмина Јанић,Час без лоших ученика, (Педагошка пракса),Просветни преглед, број 666,стр.3,Београд,2007.