Powered By Blogger

петак, 29. септембар 2017.

Дечја недеља се традиционално реализује уз подршку и покровитељство Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у реализацији активности Дечје недеље учествују владине институције, организације и удружења грађана, као и многи угледни појединци посвећени деци. Она видљиво, на најширем нивоу, указује на важна питања и изазове, константно истичући потребу даљег развоја интегрисаног и савременог националног си- стема за промоцију и заштиту дечјих права.Ове године Дечја недеља ће бити нова прилика да се створе још квалитетнији услови за остваривање права детета на развој испуњен љубављу, разумевањем и поштовањем, што се посебно може постићи подстицањем међугенерацијске солидарности и сарадње. Због тога ће мото Програмских активности у 2017. години бити: Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког детета Програм Дечје недеље 2.10.2017. – Дом је тамо где си ти 3.10.2017. – Лепа реч и гвоздена врата отвара 4.10.2017. – Мост међу генерацијама – Радионица 5.10.2017. – Времеплов 6.10.2017. – Читалићи – почетак пројекта; подела диплома