Powered By Blogger

среда, 7. фебруар 2018.

На основу члана 141. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016), члана 38 Статута Завода за унапређивање образовања и васпитања, Јавног позива за образовање Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и уџбеника и Решења директора Завода број 157-1/2018 од 29. јануара 2018.год. о именовању Комисије за избор чланова Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и уџбеника, Комисија дана 6. фебруара 2018. доноси Р Е Ш Е Њ Е о образовању Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и уџбеника – Jанић Јасмина,професор разредне наставе ОШ „Мајур“, Мајур, спољни сарадник за израду предлога програма наставе и учења за предмет ликовна култура. :)