Powered By Blogger

субота, 30. мај 2015.

Donacija rasadnika "Planto" - Centar za stručno usavršavanje

Predstavnici II2 pogledali su prezentaciju brzorastućeg, energetskog drveta Paulonija. Svoja saznanja preneli su druagrima iz odeljenja."Pod drvetom vene svaka tuga, čuvaj drvo ko najboljeg druga."