Powered By Blogger

четвртак, 29. март 2018.

Друштво библиотекара Србије објавило је у часопису „Школски библиотекар“,број 9, чланак Јасмине Јанић - „Српски језик у медијима као паедагошки и културни проблем“ Сажетак: Сведоци смо, посредством средстава масовних комуникација, свакодневне неправилне употребе – злоупотребе српског језика.Деформисање истог путем непотребних туђица, фраза,неологизaма и варваризма,доводи на моменте до непрепознатљивих облика нашег матерњег језика и његове потпуне деформације,против чега се треба борити свим средствима,ни једног момента не бежећи од новог времена и нових речи које oнo собом носи,али не одступајући од лепоте и бескрајне употребљивости српског језика.Кључне речи: српски језик,медији,култура,непоштовање стандарда Уредник: Маја Радоман Цветићанин Година: 2018. http://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnosti/publikacije/casospis-skolski-bibliotekar/144-skolski-bibliotekar-09 http://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Casopis/skolski_bibliotekar_br._9/09._%D0%88%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%90_%D0%88%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%8B_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B8%D0%BC%D0%B0.pdf