Powered By Blogger

четвртак, 7. октобар 2021.

У оквиру пројекта Europen Code Week 2021, у периоду од 9.10. – 24.10.2021. За Лего коцке можемо рећи да представљају језик за себе, да развијају машту, стваралачко и логичко мишљење. У току овог пројекта користили смо их као средство у учењу. Једноставно објашњени математички појмови: однос дела и целине, уско и широко, велико и мало...примењени су кроз игру. Када се одвијао креативни процес, ученици нису имали времена гледати около, фокусирали су се на решавање постављеног задатка, што је био један од циљева. Ученици су били подељени у четири групе, са различитим лего коцкицама, главним ликом који ће следити њихова упутства представљена стрелицом и награди као крајњем циљу до које долази главни лик. Задатак је био да направе лавиринт за њиховог лика (ком су могли дати име), поставе му одређене препреке које је требао прећи до главног циља. Представник сваке групе представио је лавиринт и препреке, један од чланова групе је представио главног лика, други члан групе је представио крајњи циљ и шта он значи, трећи члан групе је објаснио зашто су баштог лика одабрали за лавиринт. Овим смо постигли да је сваки члан групе дао свој допринос у решавању постављеног задатка.