Powered By Blogger

понедељак, 21. септембар 2015.

Дечја недеља ОШ “Мајур“ у Мајуру - у ретроспективи дешавања – Навикнути на квалитетан рад и константну посвећеност, ученици 3. разреда и ове школске године високим критеријумима постављају изазов у организацији Дечје недеље. Потрудили смо се да у току те недеље посебно ставимо акценат на систем вредности, организујемо едукативне и забавне садржаје, обиласке, радионице и славимо дете и његову посебност и више него што то чинимо свакодневно.У наредним објавама трудићемо се да прикажемо делић атмосфере Дечје недеље 2015. Посебан акценат је на доприносу Дечје недеље, оснаживању породичног система и остваривању права детета да одраста у породичном окружењу, било да је реч о биолошкој, хранитељској, старатељској или усвојитељској породици. Програм активности Дечје недеље у школској 2015/2016. години одвијаће се под мотом: „Подршка породици – најбоља подршка деци!“ Циљеви: • скретање пажње на права и потребе деце, • указивање на одговорност коју породица, школа, имају у заштити и остваривању права деце, • организовати посебно и пригодно одабране игре и стваралачке активности деце и за децу Специфични задаци: • подржавати дружење и рад одраслих са децом, • развијање критичког мишљења и расуђивања,способност образлагања и аргументовања сваког свог става или поступка, • вештина сарадње са групом вршњака, родитељима Координатор: Јасмина Јанић,проф.,спец.


Kuća su dobrih domaćina, otvorenih vrata i širokog srca.Obasipaju dušu svakog bića koje zatraži pomoć lepom rečju i stručnim savetima.Radošću i osmehom ispunili su svako malo srce,spremno za nova stvaranja.Odeljenje III/2 sa učiteljicom Jasminom Janić nastavlja da promoviše svoj rad i OŠ "Majur" u Majuru,uređujući izloge naših slobodno možemo reći,već ustaljenih prijatelja apoteke dr Bora Tirić.Toplo vas pozivamo da pogledate naše radove i uverite se u ljubaznost osoblja.:)