среда, 21. фебруар 2018.

Међународни Дан матерњег језика одељење I/2, ОШ „Мајур“ у Мајуру обележио је под слоганом „Читај, немаш изго вор“. Уводну реч дала је библиотекарка Драгица Шуваковић истичући да живимо у времену све чешће појаве дословног превођења и преузимања страних речи и израза, чиме се нарушава језичко наслеђе и мелодичност матерњег језика. Истакла је да је развој технологије учинио комуникацију и културну размену једноставнијом у исто време резултирајући великим упливом страних речи. Први део активности састојао се у решавању загонетки, тумачењу изрека,такмичењу ко ће најбрже и најправилније да прочита брзалице,...све у циљу скретања пажње на лепоту наше матерње мелодије,позивајући све одговорне да се о језику,граматици и књижевности,лепоти говора,поведе додатна стручна брига.Уследило је тестирање „Читалића Кликераша 2018.“, у брзини читања, разумевању прочитаног и писаном изражавању. Матерњи језик и матерња мелодија је музика будућности која ће вођена правим мотивима, бригом о свом језику и хиљадама других језика, бити разумљива свима. Добро познавање матерњег језика је најбоља основа за учење других језика, без којих нема идентитета, ни богатства културе.