четвртак, 06. јун 2019.

Обележили смо Светски дан лептира, инсеката који својом лепотом задивљују свет. Неке од чињеница о овим инсектима које смо сазнали путем презентације биле су изненађујуће. “Да могу да летим као лептир ја бих...“, била је тема о којој смо писали. Поруку једног лептира упућену људима писали смо на одговарајуће модле. На крају смо бојили лептире по својој жељи. Оно што смо данас научили то је да су лептири поуздани показатељи очуваности животне средине: због свог сложеног и осетљивог животног циклуса први реагују на негативне утицаје. Опстанак и преживљавање лептира угрожени су, пре свега, деградацијом и уништавањем њихових станишта, проузрокованим најчешће човековим утицајем. Загађење животне средине путем издувних гасова аутомобила, фабрика, отпадних материја и вода, стварање јаловишта услед претеране сече шума, коришћење пестицида, хербицида и вештачких ђубрива, екстензивно сточарство и пољопривреда (све већа учесталост монокултура на великим површинама, која осиромашује биодиверзитет) као и климатске промене неповољно утичу на стање и бројност популација лептира.