уторак, 27. септембар 2016.

Европски дан језика, установљен у Савету Европе, обележава се ради скретања пажње јавности на лингвистичко богатство старог континента, као и на потребу учења страних језика, како би се у већој мери ценила вредност и предности различитих култура. Лингвистичка разноликост је средство које може допринети бољем разумевању различитих култура и кључни елемент у богатом културном наслеђу нашег континента. Европа је богата језицима – постоји преко 200 европских језика као и многи други језици које говоре грађани пореклом из других земаља. Учење других језика помаже да се боље разумемо и превазиђемо културолошке разлике, било да смо на одмору или живимо у другој земљи. Циљеви којима смо се водили у току данашњег дана били су следећи:  промовисати богату језичку и културну разноликост Европе;  подстицати целоживотно учење језика у школи и изван ње:  подстицати учење већег броја језика да би се повећала вишејезичност и разумевање различитих култура Ученици су подељени на пет група на основу својих склоности ка одређеним језицима: група за немачки језик, француски језик, енглески језик, руски језик и група за српски језик. Тема је била „Ја на мапи“. Ученици су цртали себе, своју кућу, улицу, град, државу, континент, планету, притом изговарајући речи које су цртали на језику у оквиру своје групе. На тај начин су циљеви којима смо се водили у току данашњег часа испуњени на опште задовољство како присутних, тако и учесника.